онлайн система за резервации
Настаняване Златни пясъци

22.10.2010

Международната среща на Флоухед 2010

В периода 20.09 – 24.09.2010 хотел „Лилия” бе домакин на международната среща на Флоухед 2010.

Организатор бе BTC – Българска Туристическа Компания, основана през 1996 година в София, чиято цел и задачи са да предостави на своите клиенти възможно най-пълния комплект туристически услуги.

Темата, която бе водеща двигателна сила за организирането на интернационалното събитие, бе обсъждането на начините за оптимизация на пътищата на течните вещества в автомобила.

В научното събитие взеха участие специалисти от висок ранг в областта, в която работят – професори, инженери и научни ръководители.

Една от гостенките, заслужаваща подобаващо внимание и адмирации, бе проф. Живка Овчарова – префесионалист със завиден опит в света на машиностроенето, топлоенергетиката и автоматизацията. С изключителния си опит в интегрирането на глобални процеси и системи в Адам Опел АД, като директор на «Мениджмънт на процеси и данни» в Изследователския център Информатика в инженерните науки, Карлсруе и Координатор на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт в ТУ - София от страна на ТУ – Карлсруе, инж. Овчарова бе гост, без който среща от този тип не би имала такъв успех.

На тазгодишната среща на Флоухед бяха обсъждани всякакви теми, свързани с леките автомобили като проблеми, дизайни и теми, вълнуващи водещите производители на коли относно бъдещите им проекти и производствени идеи, свързани с един по-добър, качествен и достъпен продукт на пазара.

Ръководството на хотел Лилия, изразява благодарността си, за предоставената възможност да бъде домакин на това събитие и искрените си надежди за бъдещо съвместно сътрудничество.

назад»