онлайн система за резервации
Настаняване Златни пясъци

17.02.2014

Оперативна програма "На път"

Хотел Лилия е бенефициент по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема "На път". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Социалните придобивки, в частност осигуряването на транспорт, съобразен с работното време и местоживеенето на работещите в Хотел "Лилия", предоставяни от страна на работодателя, са предпоставка за повишаване на качеството на извършваните от тях дейности, респективно производителността на труда, както и запазването на обучения и придобил специфичен опит в тази сфера персонал.

 

 

назад»