онлайн система за резервации
Настаняване Златни пясъци

15.06.2016

СИП 2000

От 15 юни до 17 юни се проведе национална работна среща на възложителите на обществени поръчки – лято 2016. Водещ лектор в поредната Национална работна среща на възложителите на обществени поръчки беше г - жа Мариана Кацарова. В първите два дни направи анализ на прилагането на ЗОП и ППЗОП в първите месеци от тяхното действие. В последния ден от срещата, водещите лектори бяха част от екипа на СИП 2000 - адв. Петър Петев, Десислава Енчева и Полина Стоянова. Те представиха някои образци на документи, както и цялостна документация за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява. Целта на мероприятието бе да се предложи изцяло практически, а не теоритичен семинар.

назад»