онлайн система за резервации
Настаняване Златни пясъци

18.10.2008

NATO Training Group

В периода 11 - 18 октомври 2008 г. се проведе есенната работна среща на НАТО - NTG JSSG (NATO Training Group Joint Services Sub Group). Тези срещи се провеждат два пъти годишно на ротационен принцип във всяка една от страните-членки на Алианца. Съвещанието се проведе за пръв път в България, като организаторите от Министерство на отбраната избраха именно хотел Лилия за домакин на събитието.

Срещата бе официално открита от главния секретар на Министерство на отбраната – г-н Пламен Петков. Основна цел на конференцията бе да се намерят решения по въпросите и проблемите на образованието, обучението и квалификацията в сферата на националната отбрана – актуални проблеми, пред които е изправена всяка една от сраните-членки на НАТО.

Бяха разгледани досегашните методи на работа в тази насока и се проведоха множество дискусии, целящи подобряване начина на работа в системата на обучението и квалификацията. Бяха констатирани и отбелязани основните проблеми, които ще бъдат актуални в бъдеще и които подлежат на допълнителни разисквания.

В дните на провеждане на събитието бе организирана и специална културно-развлекателна програма за делегатите и техните придружители (съпруги на участниците в конференцията). Бяха им показани интересни културни, исторически и природни обекти, за да могат чуждестранните делегати да опознаят поне част от красотата и богатото културно-историческо наследство на страната ни.

назад»