онлайн система за резервации
Настаняване Златни пясъци

26.09.2017

XXVII Международна конференция на Дунавските страни по „Хидроложко прогнозиране и хидроложки основи на управлението на водите“

От 26 до 28 септември 2017 г. под патронажа на ЮНЕСКО и с голям успех, в хотел „Лилия” се проведе XXVII Международна конференция на Дунавските страни по „Хидроложко прогнозиране и хидроложки основи на управлението на водите“ (Conference of Danubian Countries on the hydrological forecasting and hydrological bases of water management – DC2017). Тази значима научна международна проява се провежда на всеки две години в една от страните на Дунавския водосбор. Началото на тази традиция е поставено през 1961 г. в Будапеща. Настоящата XXVII конференция е третата поред, организирана и проведена в България. Предишната Дунавска конференция в България е била организирана през 1990 г. във Варна.

Присъстваха изтъкнати учени-хидролози, видни представители на научно-изследователски институти и университети от Дунавските страни и България. Бяха представени научни и научно-практически разработки, национални и международни проекти и др. в областта на хидрологията, хидропрогнозите, хидроложкото моделиране и управление на водите от 187 автора от 19 страни. Основни организатори на конференцията са Националният институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките и Националният комитет към Международната хидроложка програма на ЮНЕСКО.

назад»