онлайн система за резервации
Настаняване Златни пясъци

23.05.2008

Конференция CECILIA се проведе в хотел Лилия в периода 21-23 май 2008г.

Четвъртата работна среща по проекта на Европейския съюз Central and Eastern Europe Climate Change Impact and VulnerabiLIty Assessment (Оценка на влиянието и уязвимостта на климатичните промени в Централна и Източна Европа) се проведе в хотел Лилия.

На нея бяха разгледани и анализирани някои особено актуални проблеми, свързани с промените в климата. Изявата бе открита с пресконференция, на която присъстваха много национални медии – БНТ, телевизия MSAT, в-к Стандарт, в-к Труд, в-к 24 часа и др.

Конференцията бе открита от заместник-директора на НИМХ-БАН д-р Валери Спиридонов и програмния директор на проекта Томаш Халенка (от Чехия). В работната среща участваха учени от 14 страни.

Бе представен годишен доклад за състоянието на климата, а също така и сценарии за климатичните промени в близко бъдеще (за периода 2020 - 2050 г.) и до края на века
(за периода 2070 - 2100 г.). Особено внимание бе обърнато на водните ресурси (морски и речни), като се акцентира върху тяхното ефективно използване и начините за неговото подобряване.

назад»