Доклад на независимия одитор за 2008г.

Баланс на "Хотел Лилия" АД към 31.12.2008г.

Отчет за собствения капитал на "Хотел Лилия" АД към 31.12.2008г.

Отчет за паричните потоци по прекия метод на "Хотел Лилия" АД към 31.12.2008г.

Отчет за приходите и разходите на "Хотел Лилия" АД към 31.12.2008г.

Публикувано на 14.09.2009 г.
 

Доклад на независимия одитор за 2007 г.

Баланс на "Хотел Лилия" АД към 31.12.2007 г.

Отчет за собствения капитал на "Хотел Лилия" АД към 31.12.2007 г.

Отчет за паричните потоци по прекия метод на "Хотел Лилия" АД към 31.12.2007 г.

Отчет за приходите и разходите на "Хотел Лилия" АД към 31.12.2007 г.

Публикувано на 18.06.2008 г.
 

Доклад на независимия одитор за 2006 г.

Баланс на "Хотел Лилия" АД към 1.12.2006 г.

Отчет за собствения капитал на "Хотел Лилия" АД към 31.12.2006 г.

Отчет за паричните потоци по прекия метод на "Хотел Лилия" АД към 31.12.2006 г.

Отчет за приходите и разходите на "Хотел Лилия" АД към 31.12.2006 г.

Публикувано на 28.06.2007 г.